"TWÓRCZOŚĆ LEMA OCZAMI UCZNIÓW" - WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

       W grudniu 2021r., nauczyciele bibliotekarze p. A. Budkowska i p. W. Góral z nauczycielem plastyki p. E. Rychlak zorganizowały konkurs plastyczny „Twórczość Lema oczami uczniów”.

       Konkurs  plastyczny  skierowany  był  do  uczniów  klas  1  liceum.  Tematem  prac  była  twórczość  Stanisława  Lema  oraz  sposób  w  jaki  uczniowie odbierają jego dzieła. Prace oceniane były w dwóch kategoriach: „MIESZKAŃCY KOSMOSU” oraz  „PRZESTRZEŃ”.

W pierwszej kategorii „MIESZKAŃCY KOSMOSU”  zwyciężyli:

I miejsce - Wiktoria Lipiak kl. 1G, Milena Mozgawa kl. 1D, Oliwia Smykla  kl. 1E,

 II miejsce - Amelia Świś kl. 1D, Natalia Wojtala kl. 1D, Natalia Krakowska kl. 1D,

 III miejsce - Maja Kogut kl. 1E, Patrycja Wermińska kl. 1D, Bartosz Pioterczak kl. 1F, Amelia Gołąbek kl. 1G, Justyna Laba kl. 1E, Jakub Czubat kl. 1G.

W drugiej kategorii PRZESTRZEŃ” zwyciężyli:

 I miejsce - Oliwia Pietrykowska kl. 1B, Alicja Maziarz kl. 1D,

II miejsce - Joanna Wargala kl.1B, Aleksandra Wiącek kl. 1A ,

III miejsce - Joanna Nowak kl. 1G, Klaudia Korona kl. 1B.

Wyróżniono:

Wiktoria Żuraw kl. 1C, Kinga Chamera kl. 1E, Nikola Kozyra kl. 1C, Julia Szelest kl. 1C, Wiktoria Stanowska kl. 1A, Zuzanna Warchoł kl. 1B, Joanna Darowska kl. 1B. Alicja Nadzieja kl. 1B, Motyka Gabriela kl. 1B.

Zwycięzcy konkursu  otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z twórczością Stanisława Lema, wyrabianie nawyku czytania i kreatywnego myślenia. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali materiały do konkursu - książki Lema znajdujące się w bibliotece szkolnej, a także wystawę promującą dzieła mistrza. Wystawa zachęca do korzystanie z nowych technologii poprzez użycie aplikacji do skanowania kodów QR z twórczością Lema.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy prac plastycznych uczniów klas pierwszych, która znajduje się na holu szkolnym.